Faruki.net - Online Hatim
Okuyan: Abdussamed / Sure: MUMINUN
1)Fatiha
2)Bakara
3)Al-i İmran
4)Nisa
5)Maide
6)Enam
7)Araf
8)Enfal
9)Tevbe
10)Yunus
11)Hud
12)Yusuf
13)Rad
14)İbrahim
15)Hicr
16)Nahl
17)İsra
18)Kehf
19)Meryem
20)Taha
21)Enbiya
22)Hac
23)Müminun
24)Nur
25)Furkan
26)Şuara
27)Neml
28)Kasas
29)Ankebut
30)Rum
31)Lokman
32)Secde
33)Ahzab
34)Sebe
35)Fatır
36)Yasin
37)Saffat
38)Sad
39)Zümer
40)Mümin
41)Fussilet
42)Sura
43)Zuhruf
44)Duhan
45)Casiye
46)Ahkaf
47)Muhammed
48)Fetih
49)Hucurat
50)Kaf
51)Zariyat
52)Tur
53)Necm
54)Kamer
55)Rahman
56)Vakıa
57)Hadid
58)Mücadele
59)Haşr
60)Mumtehine
61)Saf
62)Cuma
63)Münafikun
64)Teğabün
65)Talak
66)Tahrim
67)Mülk
68)Kalem
69)Hakka
70)Mearic
71)Nuh
72)Cin
73)Müzzemmil
74)Müddessir
75)Kıyamet
76)İnsan-Dehr
77)Mürselat
78)Nebe
79)Naziat
80)Abese
81)Tekvir
82)İnfitar
83)Mutaffilin
84)İnşikak
85)Büruc
86)Tarık
87)Ala
88)Gasiye
89)Fecr
90)Beled
91)Şems
92)Leyl
93)Duha
94)İnşirah
95)Tin
96)Alak
97)Kadir
98)Beyyine
99)Zelzele-Zilzal
100)Adiyat
101)Kaaria
102)Tekasur
103)Asr
104)Hümeze
105)Fil
106)Kureyş
107)Maun
108)Kevser
109)Kafirun
110)Nasr
111)Tebbet
112)İhlas
113)Felak
114)Nas
Abdussamed
Medine İmamları
El-Ajemi
Sudeysi
Minşevi
Abdullah Basfar
El-Shatery
Muhammed Cibril
Suud El-Şureym
Saad Gamidi
Abdulaziz El-Ahmed
Meal(Hmdi Döndr.)
1. Cüz
2. Cüz
3. Cüz
4. Cüz
5. Cüz
6. Cüz
7. Cüz
8. Cüz
9. Cüz
10. Cüz
11. Cüz
12. Cüz
13. Cüz
14. Cüz
15. Cüz
16. Cüz
17. Cüz
18. Cüz
19. Cüz
20. Cüz
21. Cüz
22. Cüz
23. Cüz
24. Cüz
25. Cüz
26. Cüz
27. Cüz
28. Cüz
29. Cüz
30. Cüz
Fatih Çolak
Minşevi
M. Ismail
İlhan Tok

Oynatmak içi başlatma tuşuna basınız.
İndirmek için buraya tıklayınız. (Sağ tuş farklı kaydet.)